Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์) เว็บไซต์ของเราได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครอง และปกป้องลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ซึ่งหมายถึงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของเราจะไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลงแก้ไข เพื่อประโยคในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง บทความ นโยบาย ระบบการให้บริการ ไอคอน ที่ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาตให้มีการละเมิดสิทธิ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทางเว็บไซต์จะมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์อยู่เป็นประจำ หากทางเว็บไซต์ของเรานั้นตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์เราจะดำเนินการด้วยมาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาทางเว็บไซต์ของเรา และนอกจากนี้หาผู้ใช้บริการพบเห็นพฤติกรรม หรือกิจกรรมใดที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้ทางทีมงานของเราตรวจสอบในทันที ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ contact@ufabetventuresum7.com

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2015 ทางเว็บไซต์สามารถเปลี่ยน แปลง หรือแก้ไขในบางส่วนของนโยบายได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้นเราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการหมั่นเข้ามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของนโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ทางเว็บไซต์จะถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงในเงื่อนไขที่เว็บไซต์ของเราได้กำหนดเอาไว้ ขอขอบคุณผู้เข้าใช้บริการทุกท่านที่ไว้ใจ และเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเราตลอดมา